• Tutvustus

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Loe veel
 • EFPIA avalikustamiskoodeks

  2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele maksavad.

  Loe lähemalt siit

Viimased uudised ja sündmused

PRESSITEADE: Ravimitootjate Liit tarneraskustest: kogu ravimitootmist ei ole võimalik Euroopasse tuua, aga nii palju kui võimalik, seda tehakse

Ravimite tarneraskuseid esineb igal aastal, ka tänavune ei ole erandlik. Ravimite tarneraskuste probleemile lahenduste otsimisega tegelevad Euroopa riigid iseseisvalt ja üleeuroopaliselt. Koordineerimaks meditsiiniseadmete, tarvikute ja ravimite tarnekindlust üle Euroopa, sh kriisiolukordades, on ellu kutsutud initsiatiiv HERA.

„Ravimite tarneraskused ei ole ainult Eesti probleem – ravimiturg on seotud üleilmselt, kui on häiritud toimeainete või ravimite tootmine Aasias, on mõjutatud Euroopa ja ka Eesti. COVID-19 kriis näitas selgelt kui haavatav on ravimite ja muude tervishoiutoodete tarneahel Euroopas. Selle riski vähendamiseks kutsuti ellu initsiatiiv HERA, European Health Emergency Preparedness and Response Authority  (Tervisealastele Hädaolukordadele Reageerimise Asutus), mille peamine eesmärk on koostöö parandamine nii tootjate, hulgimüüjate, regulatiivasutuste kui turu kõigi osapoolte vahel, et tagada meditsiinitarvikute ja ravimite tarnekindlus,“ sõnas Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer.

Loe veel
 • PRESSITEADE: Ravimitootjate Liit: Centari uuring osutab, et patsientide huvides on muuta ravimite hindamisprotsessi paindlikumaks ja läbipaistvamaks

  11. november 2022

  Eesti Rakendusuuringute Uuringu Keskus Centar viis läbi uuringu „Tervisetehnoloogiate hindamise protsess ja otsustuskriteeriumid  Eestis“. Uuringu raportis jõutakse järeldusele, et Eestis kasutatavate tervishoiutehnoloogiate, sh ravimite rahastamise aluseks olevad kulutõhususe lävendid on püsinud kümme aastat samal tasemel. Seetõttu vajab hindamisprotsess uuendamist, samuti läbipaistvuse suurendamist. Ravimitootjate Liidu esindajate sõnul on oluline kaasata hindamisprotsessi suuremal määral erialaeksperte ja patsiendiorganisatsioone.

  Vaata uuringu raportit siit.

  Loe veel
 • PRESSITEADE: Katseprojekt vähendab aja- ja paberikulu: osa haiglaravimeid on nüüdsest paber-infoleheta

  8. august 2022

  Ravimitootjate Liidu, Ravimiameti ja Eesti Haiglaapteekrite Seltsi katseprojektiga testitakse valmisolekut loobuda haiglaravimite paberinfolehtedest. Paberil patsiendi infolehte (PIL) asendab elektrooniline ravimiregistris olev info (ePIL). Pilootprojekt algas 1. jaanuarist ning esimesed haiglaravimid, mille pakendis ei ole trükitud infolehte, jõuavad haiglateni suve lõpus. 

  Ravimitootjate Liidu ravimite registreerimisala töögrupi liikme ja pilootprojekti juhi Iivi Ammoni sõnul on oluline rõhutada, et pilootprojekti esimene ring puudutab ainult haiglaravimeid – neid, mis jõuavad patsientideni läbi haiglaapteekide – vaid nende pakendeid on lubatud projekti raames toota ilma paberil infoleheta. „See projekt on eriti oluline tulevikuvaates: saame testida, kuidas muudatus mõjutab ravimite kättesaadavust ning kuidas elektroonilise info kasutamiseks valmis ollakse. Väga oluline aspekt elektroonilise info edastamise juures on selle aktuaalsus ja kiirus: pakendi infoleht on pidevalt ajas muutuv ametlik dokument ning selle sisu võib muutuda kiiremini, kui jõutakse muuta, juurde trükkida ja tootmises valmisravimi pakendisse lisada paberil infolehti. Seevastu digitaalsetes andmetes muudatuste tegemine on lihtsam ja kiirem,“ täpsustas Ammon.

  Loe veel