• Tutvustus

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Loe veel
 • EFPIA avalikustamiskoodeks

  2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele maksavad.

  Loe lähemalt siit

Viimased uudised ja sündmused

Baltikumi ravimite registreerimisala aastakoosolek toimub kontaktivabalt

Baltimaade ravimite registreerimisala (Regulatory Affairs) aastakoosolek ja konverents “FMD and Regulatory Affairs Symposium”, toimub sel aastal virtuaalselt Worksup keskkonnas 2. oktoobril kl 10.00-14.00.

Aastakoosoleku ja veebikonverentsi  korraldavad RTL (Ravimitootjate Liit) ja REKS (Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA) ühisüritusena. 

Konverents toob kokku ravimite registreerimisega seotud inimesed Eestist, Lätist ja Leedust. Samuti on oodatud osalema apteekrid, hulgimüüjad ja logistikud, et jagada üksteisega valdkonna päevakohaseid teemasid – parimaid näiteid õnnestumistest ja olulisematest õppetundidest. Käesoleva aasta konverentsi märksõnaks muuhulgas ka on ravimite ehtsuse kontrolli rakendamine Eestis, lähiriikides ja Euroopas laiemalt.

Veebikonverentsi kava ja otseülekannet saab vaadata aadressil: https://worksup.com/app#id=FMDRASYMP. 

Juhul kui link ei avane, saab otseülekande videoakna avada worksup.com avalehelt, sisestades Event id lahtrisse FMDRASYMP ning vajutades Join. 

2. oktoobril kl 10 algavat otseülekannet saab jälgida ka RTLi kodulehelt.

 • Ravimitootjate Liit: toetame konkurentsiameti arvamust parandada järelevalvet luua selgemad regulatsioonid

  Eile avaldas Konkurentsiamet analüüsi, milles hinnati ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Eesti Ravimitootjate Liit, mis ühendab Eestis tegutsevaid ravimifirmasid, toetab Konkurentsiameti hinnangut parandada järelevalvet ja täiendada regulatsioone ravimite juurdehindluse osas. 

  Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapferi sõnul peaks olema ravimite juurdehindluse regulatsioon ravimiseaduses täpsemini reguleeritud. „Ravimitootjatel on hea meel, et konkurentsiamet selle teemaga tegeleb. Apteegireformi diskussioonide ajal tõi Ravimitootjate Liit välja vajaduse fokusseerida järelevalvele ja selgetele reeglitele. Rangemaid reegleid saab kehtestada näiteks nii uute aruandekohustuste kehtestamisega või muude järelevalvetoimingutega. Ka meile on oluline, et reeglid oleksid konkreetsed ja kõigile selgelt arusaadavad. Seepärast toetame igati Konkurentsiameti hinnangut ning teeme koostööd, et valdkond saaks selged reeglid,“ lisas Riho Tapfer.

  Loe veel
 • Ravimitootjate eetikakoodeks muudeti karmimaks

  Pressiteade

  16. jaanuar 2020

   

  Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksit täiendati punktidega, mille eesmärk on veelgi rohkem suurendada läbipaistvust tootjate ja tervishoiutöötajate suhetes. Ravimitootjate Liit peab oluliseks, et eetikakoodeksi nõuded kajastuksid ka Eesti seadusandluses – et tagada kogu sektori üheselt mõistetav läbipaistvus.

   

  Ravimitootjate Liidu eetikakoodeks loob eeldused, et ravimitootjad teeksid koostööd ausal viisil ja vastavuses õigusnormidega, vältides eksitavat tegevust ja võimalikku huvide konflikti tervishoiu sidusrühmadega.

   

  „Ühiskonna ootused ausale ja läbipaistvale ravimisektorile kasvavad iga aastaga. Selle kõrval suureneb ka vajadus ravimitootjate eneseregulatsioonile ning soov teha läbipaistvat koostööd tervishoiu erinevate osapooltega,“ ütles Ravimitootjate Liidu eetikakomitee liige, Tartu Ülikooli farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda.

   

  Kalda lisas, et koodeksi eesmärk on luua läbipaistev koostöökeskkond kõikidele osapooltele, et ravimitega seotud valikud tehtaks alati toote omadustest ja patsientide ravivajadustest lähtuvalt.

   

  Loe veel