Ravimitootjate Liidu eesmärgid

  • Kindlustada patsientidele parim võimalik ravi kvaliteetsete ja efektiivsete ravimitega;
  • Tagada kaasaegsete ravimite kättesaadavus Eesti patsientidele;
  • Soodustada patsientide teadlikkuse kasvu nii tervise hoidmise ja haiguste ennetamise kui ka ravivõimaluste ja ravimite kasutamise osas;
  • Kindlustada Eesti ravimituru tasakaalustatud areng ja stabiilsus, mis hõlmab intellektuaalse omandi kaitset, innovatsiooni soodustamist ja tagab vaba ettevõtluskeskkonna.