1. Ravimitootjate Liidu eestvedamisel toimus 9. veebruaril Tallinnas Balti regiooni ravimitootjate ümarlaud. Kohtumise eesmärk oli tutvustada olulisi ravimipoliitilisi arenguid Baltimaades ja välja selgitada koostöövõimalusi ravimitootjaid esindavate Eesti, Läti ja Leedu liitude vahel. Kohtumisel peeti oluliseks Balti regiooni omavahelise koostöö tihendamist ning lepiti kokku Balti töögrupi kohtumiste regulaarsus. Järgmine kohtumine toimub mais 2012 Leedus.

  Esimesel kohtumisel Tallinnas leiti, et Balti regioonis oleks mõistlik deklareerida ühised ravimipoliitilised seisukohad, et väljendada selgelt, millises suunas võiksid toimuda ravimipoliitilised arengud. Kõik kohtumisel osalejad jagasid arvamust, et koostöö on vajalik juba sellepärast, et ravimite kättesaadavus kolmes Balti riigis ei oleks üks madalamaid Euroopas.

  Lisainfo:

  Riho Tapfer

  Ravimitootjate Liit

  Juhataja

  riho.tapfer@rtl.ee