• Tutvustus

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Loe veel
 • EFPIA avalikustamiskoodeks

  2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele maksavad.

  Loe lähemalt siit

Viimased uudised ja sündmused

PRESSITEADE: Katseprojekt vähendab aja- ja paberikulu: osa haiglaravimeid on nüüdsest paber-infoleheta

8. august 2022

Ravimitootjate Liidu, Ravimiameti ja Eesti Haiglaapteekrite Seltsi katseprojektiga testitakse valmisolekut loobuda haiglaravimite paberinfolehtedest. Paberil patsiendi infolehte (PIL) asendab elektrooniline ravimiregistris olev info (ePIL). Pilootprojekt algas 1. jaanuarist ning esimesed haiglaravimid, mille pakendis ei ole trükitud infolehte, jõuavad haiglateni suve lõpus. 

Ravimitootjate Liidu ravimite registreerimisala töögrupi liikme ja pilootprojekti juhi Iivi Ammoni sõnul on oluline rõhutada, et pilootprojekti esimene ring puudutab ainult haiglaravimeid – neid, mis jõuavad patsientideni läbi haiglaapteekide – vaid nende pakendeid on lubatud projekti raames toota ilma paberil infoleheta. „See projekt on eriti oluline tulevikuvaates: saame testida, kuidas muudatus mõjutab ravimite kättesaadavust ning kuidas elektroonilise info kasutamiseks valmis ollakse. Väga oluline aspekt elektroonilise info edastamise juures on selle aktuaalsus ja kiirus: pakendi infoleht on pidevalt ajas muutuv ametlik dokument ning selle sisu võib muutuda kiiremini, kui jõutakse muuta, juurde trükkida ja tootmises valmisravimi pakendisse lisada paberil infolehti. Seevastu digitaalsetes andmetes muudatuste tegemine on lihtsam ja kiirem,“ täpsustas Ammon.

Loe veel
 • Ravimitootjad: vähipandeemia kestab ka pärast COVIDit

  Inimestel on ootus, et ühel päeval leiutatakse maagiline vähiravim või -vaktsiin, mis hoiab kõik pahaloomulised kasvajad eemal. See ootus on praegu veel kauge tulevikulootus.

  Nimetaja „vähk“ alla mahub väga palju, tegelikult sadu erinevaid haigusi. Me ei tea kõiki vähi põhjuseid ja me ei oska alati seletada, miks tekivad rakus muutused, mille tagajärjel hakkavad vähirakud kontrollimatult paljunema. Tänapäevaks on mitmete vähitüüpide korral teada kindlad seosed geneetiliste muutustega ning on ka olemas seosed suitsetamise ja mõne kopsuvähi tüübi, nagu ka ultraviolettkiirguse ja nahavähi vahel. Samas on ka selge, et vähk on mitme teguri koos esinemise tagajärg: pärilik eelsoodumus, keskkonnategurid ja tervisekäitumine ühes võivad põhjustada haiguse.

  Loe veel
 • PRESSITEADE: Uuring: Euroopa riikides valitseb märkimisväärne ebavõrdus uute ravimite kättesaadavuse osas

  Uuringu Patients W.A.I.T. 2021 aruande järgi on uute ravimite hüvitamiseni jõudmise aeg ELis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides keskmiselt 511 päeva, ulatudes 133 päevast Saksamaal ligi 900 päevani Rumeenias. Eestis oli sama näitaja 599 päeva – see on küll mõne päeva võrra vähem kui aasta varem, aga siiski oluliselt allpool Euroopa keskmist. Halvem on seis uute vähiravimite ja orbravimitega: neid tuleb Eesti patsientidel oodata pärast Euroopas müügiloa saamist ligi 3 aastat – vastavalt 960 ja 1066 päeva. 

  LINK uuringu kokkuvõttele.

  Loe veel