1. Eesti Ravimitootjate Liit tegi riigile ettepanekud uue ravimipoliitika kehtestamiseks, mis peaks jätkama „Eesti ravimipoliitika alused aastani 2010“ arengukavas alustatut ja mille eesmärgiks võiks liidu hinnangul olla tagada aastaks 2015 ravimite kättesaadavus Eestis Euroopa keskmisel tasemel.
  Ravimitootjate Liit on ettepanekud uue ravimipoliitika osas saatnud kõigile uue Riigikogu liikmetele ja valdkonnaga tegelevatele valitsusasutustele, samuti patsientide ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidele.
  „Uus valitsus seisab ülesande ees uus ravimipoliitika arengukava koostada, samuti on hea meel tõdeda, et ravimite kättesaadavust parandava ravimipoliitika punkt on sees ka koalitsioonileppes,“ ütles Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer. „Loodame, et ideed, mis me välja pakume, aitavad valitsust nende eesmärkide saavutamisel.“
  Ravimipoliitika alane dokument toob välja rahvusvahelist statistikat, mille järgi uute ravimite (registreeritud aastatel 2007-2009) osas on Eestis hinnakokkulepped sõlmitud ja soodustus kehtestatud vaid 12% osas, ning keskmine aeg registreerimisest hinnaleppe sõlmimiseni on 708 päeva. Mõlema näitajaga on Eesti vaadeldud 18 Euroopa riigi seas viimasel kohal. Ettepanekute seas on 50%-soodustuse 12,78 euro ülempiir, mis on suuresti põhjuseks, miks patsiendi omaosalus ravimite ostmisel on Eestis 37-42%, samuti üks kõrgemaid Euroopas. Lisaks pakutakse välja haruldaste haiguste puhul (Euroopa Liidus defineeritud haigustena, mida põeb 1 inimene 2000 kohta) eraldi kompenseerimise mudel, mis arvestab patsiendi individuaalseid vajadusi ja haiguse iseloomu. Ravimitootjate Liit peab oluliseks ka silmas pidada bioloogiliste ravimite ohutusseire tagamist Eestis.
  Nõukogu esimehe Piret Selli sõnul on kaasaegsete ravimite kättesaadavus Eestis probleem, millele tahame üldsuse ja poliitikute tähelepanu juhtida. Kui eelarve on pingeline, on eriti oluline, et lepitaks kokku strateegia ja printsiibid. Selline raamistik muudaks ka otsustusprotsessi läbipaistvamaks ja ettearvatavamaks nii patsientidele kui ka ravimitootjatele.
  Samuti tehakse ettepanek soodusravimite komisjoni menetlusprotsessi kaasata vastava valdkonna arstide erialaseltsi kirjaliku arvamuse kaasamine kogu taotluse kohta, patsientide esindusorganisatsiooni kirjalik arvamus ja Ravimitootjate Liidu esindaja.
  Ravimitootjate Liit paneb ette veel luua seadusandlikult võimalused 2011. aasta jooksul retsepti- ja käsimüügiravimite elektrooniliseks tellimiseks ja posti teel kojukandeks, apteekide asutamispiirangute kaotamise, ja käsimüügiravimite kättesaadavuse parandamiseks leida võimalused täiendavate müügikanalite kasutamiseks, lisaks mitmetele teistele konkreetsetele soovitustele.
  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 24 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.
  Dokument on leitav aadressilt: http://www.rtl.ee/et/ravimipoliitilised-seisukohad/
  Lisainfo:
  Riho Tapfer
  RTL juhataja
  riho.tapfer@rtl.ee
  +372 502 1674