1. 9. detsembril  2010. aastal  toimus  Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses  Ravimitootjate Liidu üldkogu, kus kinnitati järgmiseks 3 aastaks  Ravimitootjate Liidu uue nõukogu koosseis . Nõukogusse valiti seitse liiget. Eelmisest koosseisust jätkavad nõukogus Piret Sell (Sanofi-Aventis Estonia OÜ), Mart Levo (AstraZeneca Eesti OÜ) ja Istvàn Bàn (Richter Gedeon Eesti filiaal). Lisaks neile valiti nõukogu liikmeteks Kadri Mägi (Roche Eesti OÜ), Marko Koistila (GlaxoSmithKline Eesti OÜ), Roland Lepik (Novartis Pharma Services AG) ja Konstantin Rebrov (Merck Sharp & Dohme OÜ).

     
    Üldkogul kiideti  heaks liidu strateegia  ja tegevuskava lähemaks 3 aastaks.  Samuti täiendati  turundustavade koodeksis tervishoiutöötajate spondeerimist puudtuvat punkti 13.01 nii, et sponsorlustoetuse küsimisel või määramisel on soovituslik aluseks võtta ühtsed taotlusvormid. Üldkogul rõhutati taotlusvormide soovituslikku iseloomu, kuna paljudes firmades on oma sisemised protseduurid tervishoiutöötajate toetamiseks. Eetikakomitee poolt välja töötatud toetusvormid on leitavad liidu koduleheküljelt ning eelkõige juhivad tähelepanu ühtsete eetiliste väärtuste järgimisele tervishoiutöötajate toetamisega seotud küsimustes.