VÄHKTÕBI

Vähk on keeruline ja sotisaalsüsteemile kulukas haigus. Üha kasvav vähijuhtude arv on suur koormus tervishoiusüsteemile ja ühiskonnale. Vähidiagnoosi saanud inimeste arv on viimase aja jooksul tõusnud. Tänapäeval on vähk teiseks peamiseks surma põhjustajaks südame-veresoonkonna haiguste järel. Koos vananeva ja kasvava rahvastikuga on see suundumus püsiv.

Aastas diagnoositakse Eestis ca 8 000 uut vähijuhtu. Prognoositakse, et vähijuhtude arv kasvab veelgi (2040. aastaks 15%). Vähisurmade arv kasvab aeglasemas tempos kui vähijuhtude arv –  tänu edusammudele teadusuuringutes, mis täiustavad teadmisi vähist ning mille tagajärjel tõhustub ka vähiravimite valik. Tänapäevased ravimid aitavad vähktõbe ravida nii, et vähk on muutumas üha enam krooniliseks haiguseks.

Ravimitootjate Liidu onkoloogia töögrupi eesmärk on:

  • Juhtida tähelepanu vähiravi hetkeolukorrale, tuues välja erinevusi vähiravi kättesaadavuse kohta Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel (WAIT Indicator, IHE Comparator report);
  • Pakkuda välja lahendusi, et parandada vähiravi kättesaadavust Eestis, näiteks:
    1. onkoloogiliste ravimite ooteaja lühendamiseks on vaja raha juurde kogu tervishoiusüsteemi;
    2. riiklik programm patsiendi vähiravi teekonna tervikuna käsitlemiseks (ennetusest hospiitsini);
    3. parem ja kiirem ravimite soodusnimekirja lülitamise (taotlus)protsessi, mille käigus hinnatakse ravimi otstarbekust  Eestis ning
    4. IT programm ravi rahastamise tulemuspõhiseks muutmises.