Eesti Arstide Liit ja Ravimitootjate Liidu ühisdeklaratsioon

Eesti Arstide Liit ja Ravimitootjate Liit sõlmisid 2007. a ühiste seisukohtade protokolli arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst, millega kohustuvad järgima ühiseid eetilisi põhimõtteid.

Ühisdeklaratsioon on leitav siit.