Külalislahkus ja toitlustamine

Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksi artikkel 9 kehtestab piirmäärad tervishoiutöötajatele pakutava toitlustamise osas. Ühe toidukorra maksumus Eestis ei tohi ületa rahalist piirmäära 50 eurot pluss käibemaksuga inimese kohta. Väljaspool Eestit lähtutakse toitlustamisel sihtkohariigis kehtestatud piirmääradest. Toitlustamine on lubatud ainult seminari, konverentsi või muu sarnase teadusürituse raames.