Kingitused, teabe- või õppematerjalid, meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud esemed

Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksi artikkel 10 keelab igasuguste kingituste, rahaliste või mitterahaliste hüvitiste (näiteks meelelahutusürituste piletid, reisid, kinkekaardid, kirjatarbed, märkmepaberid jms) andmise või pakkumise. Teabe- või õppematerjalide ning meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud esemete väärtus peab jääma 6,40 euro piiresse ja olema otseselt tööga seotud.