Euroopa ravimitootjate valge raamat

Euroopa ravimitootjate valge raamat (otsib lahendusi, kuidas kohandada hüvitamise ja väärtuse raamistike, etkiirendada patsientideni jõudmist Euroopas)

Uued kõrgtehnoloogilised ravimid, näiteks immuunravi, geeni- ja rakuteraapiad, pakuvad uusi ravivõimalusi seni ravimatutele haigustele või haigustele, mille ravi on seni olnud väga piiratud. Sellised uudsed meetodid toovad nii mõneski valdkonnass läbimurde, kuna võivad muuta patsientide ja nende lähedaste elu, pakkudes näiteks ühekordse manustamise järel pikaajalise tulemuse või mõnikord lausa tervenemise potentsiaali. Sellised muudatused vajavad aga teostumiseks muudatusi nii mõtteviisis, seadusandluses, tervishoiusüsteemis kui ka rahastusmudelites. Ka Euroopa Komisjoni Ravimistrateegia tunnistab, et kõrgtehnoloogilised ravimid (ingl Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) vajavad uusi hinnakujundus- ja hüvitusskeeme.

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) on koostanud „valge raamatu“, milles kirjeldatakse, kuidas kõrgtehnoloogilised ravimid erinevad n-ö tavalistest ravimitest, analüüsitakse probleeme, mis takistavad uudsete ravimeetodite jõudmist patsientideni ning soovitatakse lahendusi, kuidas ehitada üles uus tulevikukindel mudel, et kiirendada Euroopa patsientide juurdepääsu tänapäevasele ravile.

 EFPIA peamised soovitused

  • Kasutadatulemuspõhiseid hinna- ja hüvitamismudeleid, et kiirendada patsientide juurdepääsu ravile.
  • Ühtlustada Euroopas teadusnõuded tervishoiutehnoloogiate (ingl Health Technology Assessment, HTA) hindamise protsessid, et hõlbustada kõrgtehnoloogiliste ravimite jõudmist patsientideni, sealhulgas tuleks rohkem aktsepteerida kaudset ravivõrdlust, RWE (ingl Real World Evidence), päriselu andmeid).
  • Suurendada osapoolte koostööd ning kaasata uute ravimeetodite hindamisse laiem ring sidusgruppe: patsiendid, tervishoiutöötajad, teaduskeskused – et saada terviklik ülevaade ravimeetodi väärtustest.
  • Kaaluda tervishoiutehnoloogiate hindamisprotsessis ka väärtust, mida pakuvad uued ravid sotsiaalse ja ühiskondliku kasu kontekstis, samuti uute tervistavate ravimeetodite eluaegset mõju või ka näiteks ühekordse manustamise mõju ravikoormusele pikaajalistelt jmt.
  • Hinnata kulutõhususe arvutamisel ka näidustuse harukordsust ning tõsidust, et tagada kõrgtehnoloogiliste ravimite võrdne kohtlemine teiste ravimeetoditega võrreldes.
  • Investeerida kvaliteetsete RWE andmekogumise võimekusse – nii digitaristu kui inimvõimekuse parandamisse ja säilitamisse; võimaluse korral koguda andmeid üleeuroopaliselt, mitte riigipõhiselt.

Loe EFPIA valge raamatu täisteksti siit.