• Tutvustus

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.


  Ravimitootjate Liitu kuulub 24 liiget, kes hõlmavad hinnanguliselt 90% Eesti ravimituru käibest. Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 33 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 39 ravimifirmat.

  Liidu tegevuse põhieesmärkideks on esindada ja kaitsta liidu liikmete ühiseid huvisid, esindada liitu riigiorganites ja avalikkuse ees, avaldada seisukohti tervishoiuvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning teha omapoolseid ettepanekuid ravimipoliitika suunamiseks ja nõustada liidu liikmeid.

  Liit lähtub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, liidu põhikirjast, üldkogu ja nõukogu otsustest, Ravimitootjate Liidu koodeksist retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta ning liidu strateegiast. Liidu liikmete huvide ja vajaduste esindamiseks on moodustatud kaheksa regulaarselt kogunevat töögruppi: strateegia töögrupp, meditsiini töögrupp (sh kliiniliste uuringute alagrupp), HIV-töögrupp, ravimite registreerimise töögrupp, käsimüügiravimite töögrupp, vaktsiinide töögrupp, geneeriliste ravimite töögrupp, eetikakomitee (REK).

  Liidu kõrgemaks organiks on üldkogu, mis koguneb vähemalt kaks korda aastas.

  MTÜ Ravimtootjate Liit on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, registrikood 80004437

   

 • EFPIA avalikustamiskoodeks

  2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele maksavad.

  Loe lähemalt siit

Viimased uudised ja sündmused

PRESSITEADE: Vähiümarlaual osalenud: tervishoid vajab rahastuse suurendamist


Eile toimus Eesti Ravimitootjate Liidu kokku kutsutud ümarlaud, kus arutlesid arstid, haigekassa, sotsiaalministeeriumi, erialaliitude jm organisatsioonide esindajad. Ümarlaua fookuses oli vähiravi hetkeseis ning uute onkoloogiliste ravimite kättesaadavus, tutvustati kättesaadavuse uuringut. Ümarlaual osalenud tõdesid, et tervishoid vajab rohkem raha riigieelarvest kui 6,5% ning ravi kättesaadavus peaks olema kiirem.

Ümarlaual tõdeti, et uute onkoloogiliste ravimite ooteaja lühendamiseks on vaja tervishoidu raha juurde, siis suureneb ka ravimite rahastamise eelarve. Samuti leiti, et on vaja vaadata patsiendi vähiravi teekonda tervikuna ja kiirendada protsesse, mille käigus hinnatakse ravimi otstarbekust  Eestis.

Loe veel
 • PRESSITEADE: Täna toimub onkoloogiaravimite kättesaadavust analüüsiva uuringu tutvustus

   

  Eesti Ravimitootjate Liit on tänaseks kokku kutsunud ümarlaua, kus osalevad arutelus Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja arstide erialaliitude esindajad ning patsiente esindavate organisatsioonide esindajad. Ümarlaua fookuses on vähiravi hetkeseis ning uute onkoloogiliste ravimite kättesaadavus. Arutelu baseerub tutvustataval uuringul „Patients W.A.I.T.”, mis mõõdab uute ravimite kättesaadavust.

   

  Loe veel
 • PRESSITEADE: TÜ, Ravimitootjate Liit ja TÜ kliinikum hakkavad ühiselt tõhustama kliiniliste uuringute korraldamist

  Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember, Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe ja Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer allkirjastasid 14. detsembril koostööleppe, et edendada ühiselt kliiniliste uuringute keskkonda Eestis ja koostööd rahvusvaheliste partneritega.

  Riikliku Siirdemeditsiini ja Kliiniliste Teadusuuringute Keskuse (RSKTK) eestvedamisel allkirjastatud leppe järgi hakkavad TÜ, Ravimitootjate Liit ja TÜ kliinikum ühiselt korraldama kliinilisi ravimiuuringuid ja personali väljaõpet. Samuti hakatakse vahendama kliiniliste ravimiuuringutega seonduvat teavet, mis annab lihtsama juurdepääsu spetsiifilistele teadmisele ja oskustele. Sellest võidavad nii Eestis tegutsevad uurijad kui ka rahvusvaheliste kliiniliste ravimiuuringute projektide korraldajad.

  Loe veel