1. Ravimitootjate liidu Eetikakomitee (REK) liikmed on:

  • Ruth Sepper, RTL väline liige;
  • Indrek Oro, RTL väline liige;
  • Toivo Tänavsuu, väline liige;
  • Toomas Pruunsild (GSK), RTL sisene liige;
  • Chris Ellermaa (Roche), RTL sisene liige

  Eetikakomiteesse kuulub 3 hääleõiguslikku ja ravimitootjatega mitte seotud liiget. Lisaks osalevad Eetikakomitee töös veel 2 hääleõiguseta ravimitootjate esindajat.